579 521 532 biuro@eureka-adr.pl

kursy adr

Kursy z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (kursy ADR) dzielą się na:

  1. POCZĄTKOWE (dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy);
  2. DOSKONALĄCE (dla osób chcących przedłużyć ważność posiadanego zaświadczenia ADR).

W ramach każdego z ww. kursów wyróżnia się następujące szkolenia:

  1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
  2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
  3. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
  4. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7;

My prowadzimy 2 pierwsze z ww. rodzajów szkoleń, tj.

SZKOLENIE PODSTAWOWE W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS


SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH.

Szkolenie podstawowe uprawnia kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, za wyjątkiem klasy 1 (materiały wybuchowe) i klasy 7 (materiały promieniotwórcze). Chcąc uzyskać kolejne uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (na cysterny czy klasy 1 i 7) należy w pierwszej kolejności ukończyć szkolenie podstawowe.

CZAS TRWANIA KURSÓW ADR

KURS ADR POCZĄTKOWY

podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

18

specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

13

KURS ADR DOSKONALĄCY

podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

14

specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

  6

W tabeli podano liczbę godzin lekcyjnych (45 minut). Czas trwania kursu w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych.

Ww. szkolenia obejmują również ćwiczenia praktyczne z zakresu objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii. W celu ich przeprowadzenia minimalny czas trwania kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną (45 minut) na każde 5 osób uczestniczących w kursie.

Pytania? Wątpliwości? Zadzwoń: 579 521 532

kontakt

tel. 579 521 532

e-mail: biuro@eureka-adr.pl

Nr konta w Santander Bank Polska O/ Inowrocław:
80 1090 1069 0000 0001 3689 0213

napisz do nas

Zgoda na kontakt

Zgoda na przesłanie reklamy

14 + 3 =

kontakt

tel. 579 521 532

e-mail: biuro@eureka-adr.pl

Nr konta w Santander Bank Polska O/ Inowrocław:
80 1090 1069 0000 0001 3689 0213

napisz do nas

Zgoda na kontakt

Zgoda na przesłanie reklamy

4 + 10 =

© 2018 Eureka ADR

Projekt: Studio Simplo