579 521 532 biuro@eureka-adr.pl

Cennik kursów ADR

Kurs ADR początkowy szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas 600 zł
szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 400 zł
Kurs ADR doskonalący szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas 600 zł
szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 350 zł

Powyższa oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Płatność za szkolenie ADR należy uiścić na nr rachunku bankowego w Santander Bank Polska O/ Inowrocław:
80 1090 1069 0000 0001 3689 0213

w tytule podając IMIĘ i NAZWISKO oraz RODZAJ KURSU i SZKOLENIA, np. JAN KOWALSKI_KURS POCZĄTKOWY_SZKOLENIE PODSTAWOWE I SPECJALISTYCZNE.

UWAGA:

Ww. ceny kursów nie zawierają pobieranej przez marszałka województwa ustawowej opłaty za wydanie zaświadczenia ADR, tj. 50 zł oraz opłaty na pokrycie kosztów działania Centralnej Ewidencji Kierowców, tj. 0,50 zł. 

Ww. opłaty są pobierane za wydanie zaświadczenia ADR, a nie za ukończenie poszczególnych rodzajów szkoleń tj. taką samą opłatę poniesie kierowca, który jednocześnie ukończył szkolenie podstawowe i specjalistyczne w ramach kursu początkowego lub doskonalącego, jak i kierowca, który ukończył jedynie szkolenie podstawowe w ramach jednego z kursów ADR.  

Kwotę 50 zł za wydanie zaświadczenia ADR należy wpłacić na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 20 1020 5011 0000 9502 0128 2227, w tytule należy podać imię i nazwisko oraz wpis „Zaświadczenie ADR, Imię i Nazwisko, egzamin XX.XX.2022 r., EUREKA ADR/ Inowrocław”.

Kwotę 0,50 zł na pokrycie kosztów Centralnej Ewidencji Kierowców należy wpłacić na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 85 1020 5011 0000 9102 0225 6782, w tytule należy podać imię i nazwisko oraz „Opłata CEK, Imię i Nazwisko, egzamin XX.XX.2022 r., EUREKA ADR/ Inowrocław.

Link do strony www Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu: [kliknij tutaj] 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA WW. OPŁAT PRZEZ NASZ OŚRODEK – CO JEST PREFEROWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI!

Pytania? Wątpliwości? Zadzwoń: 579 521 532

kontakt

tel. 579 521 532

e-mail: biuro@eureka-adr.pl

Nr konta w Santander Bank Polska O/ Inowrocław:
80 1090 1069 0000 0001 3689 0213

napisz do nas

Zgoda na kontakt

Zgoda na przesłanie reklamy

14 + 15 =

kontakt

tel. 579 521 532

e-mail: biuro@eureka-adr.pl

Nr konta w Santander Bank Polska O/ Inowrocław:
80 1090 1069 0000 0001 3689 0213

napisz do nas

Zgoda na kontakt

Zgoda na przesłanie reklamy

14 + 14 =

© 2018 Eureka ADR

Projekt: Studio Simplo